ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Adobe Indesign

Нийтлэгдсэн: 2011-08-25 13:51:18

Adobe Indesign нь хуудас болон тексттэй ажиллах өндөр боломжтой бүхий л төрлийн хэвлэлийн эх бэлтгэдэг хялбар програм хангамж юм.