ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Adobe Photoshop CS6

Нийтлэгдсэн: 2013-03-13 21:56:02

"Adobe Photoshop CS6 Extended"  Шинээр дахин бүтээгдэж, сайжирсан багаж хэрэгслүүд, үйл явцыг ашиглан 3D графикууд, 2D дизайнууд, кинонуудыг бүтээх зүйрлэшгүй хурд, хүчтэй болон шинэчлэгдсэн энэхүү программ нь оюутан таны бүтээлч байдал, ажлын үр бүтээмжийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх юм.

Татах холбоос:

Adobe Photoshop CS6 Extended.part1.rar 200MB Татах
Adobe Photoshop CS6 Extended.part2.rar 200MB Татах
Adobe Photoshop CS6 Extended.part3.rar 200MB Татах
Adobe Photoshop CS6 Extended.part4.rar 200MB
Татах
Adobe Photoshop CS6 Extended.part5.rar 200MB Татах
Adobe Photoshop CS6 Extended.part6.rar 200MB Татах
Adobe Photoshop CS6 Extended.part7.rar 134MB Татах

 

Торрент-р татах