ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

SolidWorks [2013]

Нийтлэгдсэн: 2013-03-16 00:55:10

SolidWorks [2013] 32bit 64bit

3D программын тал дээр голлон анхаарч ажилладаг тэргүүлэх зэргийн компани Dassault Systèmes-ийн охин компани Dassault Systèmes SolidWorks Corp.,-ын хөгжүүлэн гаргасан SolidWorks хэмээх 3D механик CAD (computer-aided design) программын хамгийн сүүлийн хувилбар буюу SolidWorks 2013 программыг инженер, дизайнерууд болон энэ чиглэлээр суралцаж байгаа оюутан залуус, сонирхогчдод татаж авахаар хүргэж байна.

 

SolidWorks [2013] 32bit Татах холбоос

SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part01.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part02.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part03.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part04.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part05.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part06.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part07.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part08.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part09.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part10.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part11.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part12.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part13.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part14.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part15.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part16.rar 200MB       Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part17.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part18.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part19.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part20.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part21.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part22.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part23.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part24.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part25.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part26.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part27.rar 200MB       Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x32.part28.rar 92MB       Татах

Торрент-р татах

 

SolidWorks [2013] 64bit Татах холбоос

SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part01.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part02.rar 200MB
Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part03.rar 200MB
Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part04.rar 200MB Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part05.rar 200MB Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part06.rar 200MB Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part06.rar 200MB Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part07.rar 200MB Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part08.rar 200MB Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part09.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part10.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part11.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part12.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part13.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part14.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part15.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part16.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part17.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part18.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part19.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part20.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part20.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part21.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part22.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part23.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part24.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part25.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part26.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part27.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part28.rar 200MB


Татах 
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part29.rar 200MB


Татах
SoldWorks_2013_SP0.0_x64.part30.rar 101MB


Татах