ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Adobe Acrobat 3D

Нийтлэгдсэн: 2011-08-25 14:05:01

Adobe Acrobat 3D програм нь 2007 оны эхээр гарсан шинэ програм бөгөөд PDF форматтай файлтай ажилладаг Visual , java орчны програм хангамж юм.