ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Autodesk 3DS Max

Нийтлэгдсэн: 2011-08-25 14:11:07

3d max нь 3D орчинд хөдөлгөөнт видео төрлийн файл бүтээдэг шилдэг програм хангамж бөгөөд хэрэглэгч таниас жаахан компьютер графикийн мэдлэг, сэтгэлээ шаардана.