ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Articulate Quizmaker

Нийтлэгдсэн: 2011-08-25 14:14:01

Энэ програм нь маш хялбар аль ч шатны хүн хэрэглэх боломжтой юм. Үндсэндээ тест бэлтгэх бөгөөд бэлтгэсэн тестээ HTML FLASH  форматаар  экспортлоно.