ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Articulate engage

Нийтлэгдсэн: 2011-08-25 14:15:55

Энэ нь дээрх програмын адил хялбар бөгөөд таны хүссэн дизайнаар Presentation бэлдэж өгнө. Та зөвхөн PowerPoint файлаа л оруулаад гүйцээ. Мөн Presentation ээ HTML FLASH  форматаар  экспортлох боломжтой.