ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Adobe Photoshop

Нийтлэгдсэн: 2011-08-25 14:18:16

Adobe Photoshop нь зургийн бүх төрлийн файлтай өндөр түвшинд ажилладаг шилдэг програм хангамж бөгөөд хэрэглэгч таниас жаахан компьютер графикийн мэдлэг, сэтгэлээ шаардана.