ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Гүйцэтгэх Хороо

ШУТИС-ийн Оюутны Холбооны Гүйцэтгэх хорооны гишүүд

Тэргүүн

А.Төгсбаяр

 

ЕНБДарга

Э.Мөнхгэрэл

 

Нарийн бичиг

А.Маргад-Эрдэнэ

 

ОНХАлбаны менежер

Ө.Сэдбазар

 

ХНМАлбаны менежер

Т.Батбаатар

 

ЭШТАлбаны менежер

Б.Энхтуул

 

СХАлбаны менежер

Ч.Билгүүнжаргал

 

ОБХХАлбаны менежер

Б.Халиун

 

ДүАХАлбаны менежер

Т.Батбаатар