ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Оюутны Зөвлөл

ШУТИС нь бүрэлдэхүүн 10 сургуультай бөгөөд сургууль тус бүр нь оюутны зөвлөлийн даргатайгаар оюутнуудынхаа дуу хоолой болон ажиллаж байна.

Оюутны зөвлөлийн дарга нар

БАС-ийн ОЗ-ийн дарга

Х.Мөнхтогтох

 

ГУУС-ийн  ОЗ-ийн дарга

Б.Чингүүнбаяр

 

ЭХС-ийн ОЗ-ийн дарга

Э.Мөнхсүлд

 

ХШУС-ийн ОЗ-ийн дарга

Г.Анударь

 

ҮТС-ийн ОЗ-ийн дарга

Б.Чулуунцэцэг

 

МХТС-ийн ОЗ-ийн дарга

Э.Билгүүнтөгс

 

БУХС-ийн ОЗ-ийн дарга

Ц.Төгөлдөр

 

МТС-ийн ОЗ-ийн дарга

З.Бадрал

 

ГХИ-ийн ОЗ-ийн дарга

А.Маргад-Эрдэнэ

 

ДАТС-ийн ОЗ-ийн дарга

Л.Жанчив