ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

БУХС Оюутны Зөвлөл

ШУТИС-ийн Бизнесийн урирдлага, Хүмүүнлэгийн Сургуулийн Оюутны Зөвлөлийн танилцуулга

Эрхэм Зорилго: БУХС-ийн нийт оюутнуудыг төлөөлөн тэдний эрх ашигийг хамгаалж хүсэл эрмэлзэлд нь тулгуурлан үйл ажиллагаа зохион байгуулах.

-       БУХС-ийн нэр хүндийг өндөрт өргөж оюутны эв нэгдлийг хамгаалан хөгжүүлэх

-       БУХС-ийн оюутнуудын сурч боловсрох болон өөрийгөө хөгжүүлэх орчинг бүрдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах

-       БУХС-ийн оюутнуудыг ШУТИСОХ болон бусад оюутнуудын өөрөө удирдах байгууллагатай холбож хамтран ажиллах

-       БУХС-ийн оюутнуудад чиглэсэн үйлчилгээ, хөнгөлөлтийн тогтолцоог дэмжин бий болгох

-       БУХС-ийн оюутнуудын нийгмийн идэвхийг дээшлүүлэн нийгмийн идэвхтэй харилцагч бие хүн болгон төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

 

Дотоод Үйл Ажиллагаа Зохицуулалтын Алба: Оюутны зөвлөлийн дотоод үйл ажиллагаа болон албатуудын хоорондын уялдаа харилцаа болон тэдний зохион байгуулж буй ажилыг хажуугаас дэмжиж өгөх. Оюутны зөвлөлийн гишүүдийн идэвхи санаачлага болон хоорондын харилцааг сайжруулах. Өрөөний тохижилт болон техник хэрэгсэлийг хариуцаж ажиллана.

Гадаад Харилцаа Хамтын Ажиллагааны Алба: БУХС-ийн нийт оюутан залууст тэтгэлэг болон ажилын байрны талаарх мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь хурдан шуурхай хүргэх тэдгээрт зуучлах мөн дотоодын болон гадаадын их дээд сургуулиудын явуулж буй үйл ажиллагаанд дүгнэлт шинжилгээ хийж туршлага солилцох болон хамтран ажиллах хийгээд оюутны зөвлөлөөс гадагш чиглэсэн бүхий л үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах зорилготой алба юм.

Эрдэм Шинжилгээ Технологийн Алба:БУХС-ийн зохиогдож байгаа болон бусад байгууллагуудаас зохион явуулж буй эрдэм шинжилгээний ажил болон түүнтэй холбогдох ажилуудын талаар мэдээ мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаанд идэвхжүүлэн хамруулах цаашлаад оюутны хөгжилд анхааран ажиллана. Үйл ажиллагааны чиглэл нь оюутнуудыг төрөл бүрийн лекторуудтай уулзуулж цаашлаад нийт оюутнуудад чиглэсэн Эрдэм Шинжэлгээний ажилыг зохион байгуулах юм.

Соёл Хүмүүжлийн Алба: Оюутан залуусын чөлөөт  цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх спорт урлагийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцуулах оюутны урлаг спортын ур чадварыг дээшлүүлэх байнгийг бэлтгэлтэй байлгах, нэг хамт олон болгох урлагийн авъяастай оюутан залуусыгг хөгжүүлж дэмжихэд оршино.

Мэдээлэл Сурталчилгааны Алба:  Оюутантай холбоотой аливаа мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай, үнэн зөвөөр нийтэд хүргэх, харилцаа холбоог тогтоох, БУХС-ийн Оюутны Зөвлөлийн үйл ажиллагаа, үр ашгийг оюутнуудад мэдээллээр дамжуулан хүргэх.

Овог нэр

Албан тушаал

Анги

1

Ц. Төгөлдөр

Дарга

Маркетинг менежмент 3-р курс

2

О.Цэрэнлхам

Дэд дарга

Олон нийттэй харилцах ажил 3-р курс

3

Ч.Алдарнандин

Нарийн бичгийн дарга

Үйлдвэрлэлийн менежмент 2-р курс

4

М.Сумъяасүрэн

Хяналтын зөвлөлийн дарга

Нийгмийн ажилтан 3-р курс

5

Г.Ариунзул

ГХХАА менежер

Соёл судлалын 2-р курс

6

Б.Мөнхсарнай

ДҮАХА менежер

Соёл судлалын 2-р курс

7

Д.Нямсүрэн

ЭШТА менежер

Үйлдвэрлэлийн менежмент 2-р курс

8

Х. Хонгороо

УССХА Менежер

Бизнесийн удирдлага 2-р курс

9

Э.Золбоо

МСА менежер

Бизнесийн удирдлага 2-р курс

10

Г.Нарангарав

МСА гишүүн

Бизнесийн удирдлага 1-р курс

11

Д.Өнөбат

ГХХАА гишүүн

Бизнесийн удирдлага 1-р курс

12

Н.Халиун

ГХХАА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

13

Т.Ариунаа

ГХХАА гишүүн

Үйлдвэрлэлийн менежмент 2-р курс

14

Б.Билэгмаа

ГХХАА гишүүн

Бизнесийн удирдлага 1-р курс

15

Р.Урангоо

СХА гишүүн

Бизнесийн удирдлага 1-р курс

16

Г.Даваасүрэн

СХА гишүүн

Бизнесийн удирдлага 1-р курс

17

Б.Отгонжаргал

СХА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

18

Б.Энхзаяа

СХА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

19

Б.Мөнхбаяр

СХА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

20

Б.Хулан

СХА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

21

Б.Үүрийнтуяа

СХА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

22

Т.Халиун

ЭШТА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

23

Б.Тэмүүжин

ЭШТА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

24

М.Бямбажав

ЭШТА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

25

Р.Отгондалай

ДҮАХА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

26

Д.Энхмандах

ДҮАХА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

27

И.Энххуяг

ДҮАХА гишүүн

Менежментийн багц 1-р курс

28

Ё.Батгэрэл

СХА гишүүн

Олон нийттэй харилцах ажил    3-р курс