ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Олон Нийттэй Харилцах Алба

    ШУТИС-ийн Оюутны Холбооны

Олон Нийттэй Харилцах Алба

 

Зорилго:

  • ШУТИС-ийн оюутан залууст Оюутны Холбоог таниулах, сурталчилах.
  • ШУТИС-ийн бахархал болсон эрдэмтэн багш нар, оюутан залуусаа сурталчилах.
  • Оюутнуудын дуу хоолойг сургуулийн захиргаанд хүргэх, оюутнуудад хэрэгтэй мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх.
  • Оюутны Холбооны гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн тэлэх.
  • Гадаад дотоодын их дээд сургуулиуд болон боловсролын байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоож, хамтын ажиллагааг бий болгох.

Зорилт:

Цаашид зохион байгуулхаар төлвөлсөн үйл ажиллагаагаа цаг хугацаанд нь чанартай сайн зохион байгуулах. Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Оюутны Холбооны нэр хүндийг өсгөж, олон нийтэд суртачилах.

Бүтэц:Олон Нийттэй Харилцах Алба нь идэвхитэй гишүүдтэй ба

Менежер- А.Ууганбаяр /ҮТС-ийн I күрсийн оюутан/