ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Олон Нийттэй Харилцах Алба

    ШУТИС-ийн Оюутны Холбооны

Олон Нийттэй Харилцах Алба


 

 Зорилго: ШУТИС-ийн нийт оюутан залууст өөрийн оюутны холбоог таниулах, сурталчлах, тэдэнтэй хамтран ажиллах, оюутнуудын дуу хоолойг хүргэх, хэрэгтэй мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх, ШУТИС-ийн бахархал болсон эрдэмтэн багш нар, оюутан залуусаа сурталчлах, мөн Оюутны Холбооныхоо гадаад харилцааг өргөжүүлэн тэлэх, гадаад дотоодын их дээд сургуулиуд болон байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоож хамт ажиллагааг бий болгоход оршиноТус алба нь 16 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй тогтмол үйл ажиллагаануудаа явуулж байна.

Олон Нийттэй Харилцах Албаны менежер О.Баясал