ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Олон Нийттэй Харилцах Алба

    ШУТИС-ийн Оюутны Холбооны

Олон Нийттэй Харилцах Алба

 

 Зорилго: ШУТИС-ийн нийт оюутан залууст өөрийн оюутны холбоог таниулах, сурталчлах, тэдэнтэй хамтран ажиллах, оюутнуудын дуу хоолойг хүргэх, хэрэгтэй мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх, ШУТИС-ийн бахархал болсон эрдэмтэн багш нар, оюутан залуусаа сурталчлах, мөн оюутнуудын ёс суртахууныг дээшлүүлэхийн дээр хүмүүнлэг, энэрэнгүй аз жаргалтай нийгмийг цогцлоон бүтээж ёс суртахууны жишиг сургууль болоход оршино. Тус алба нь 16 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй тогтмол 5 чиглэлээр мэдээ мэдээллийг хүргэдэг.

Мэдээлэл Сурталчилгааны Албаны Менежер Б. Намуунгүнж        

  1. “Их завсарлага” сэтгүүлийн баг               
  2. Веб сайт хариуцсан баг                                              
  3. Самбар мэдээлэл хариуцсан баг                                   
  4. Зураглаачийн клуб                                   

 

“Их завсарлага” сэтгүүл нь улиралд 2 дугаар хэвлэгдэн гардаг ба оюутан залуусдаа ШУТИС-ийн болон дэлхий дахинд болж буй шинэ сонирхолтой шилдэг мэдээллүүдийг сэтгүүлдээ тусган хүргэхийг зорьдог. Тус сэтгүүлээ 500 төгрөгөөр борлуулж жилд 2 оюутны сургалтын төлбөр болон Абсолют сургалтын төвд 480’000 төгрөгний суралцах эрхийг давхар олгодог.

Веб сайт МСА-нь ОХ-ны Веб сайтыг хариуцан хөгжүүлдэг бөгөөд үүгээрээ дамжуулан ОХ-оос зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэхийг хичээдэг билээ.

Самбар мэдээлэл ОХ-ны үйл ажиллагаа болон зарлал, шинэ мэдээллүүдээр байнга сэлгэж, оюутан залуусдаа мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх зорилготой.