ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Оюутны Байр Хөгжил Хариуцсан Алба

ШУТИС-ийн Оюутны Холбооны

Оюутны Байр, Хөгжил Хариуцсан Алба

Зорилго:

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Оюутны 4 байранд амьдарч буй нийт оюутнуудын эрх ашгийг хамгаалах, тэдний санал хүсэлтийг захиргаанд албан байдлаар дэвшүүлэхийн зэрэгцээ соёл хүмүүжлийн ажлыг зохион явуулах, оюутнуудын хөгжил дэвшилд дэмжлэг болох зорилготой болно.

Зорилт:

 • Оюутны дуу хоолой болж шударга, ил тод нээлттэй байдлыг хангах
 • ШУТИС-ийн хүрээнд болж буй мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх 
 • Нийт оюутны амралт чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхэд дэмжлэг болох 
 • Хэрэгцээтэй мэдээлэл хууль эрх зүйн мэдлэг олгох
 • Оюутанд хэрэгтэй албан байгууллага нэгжтэй хамтран ажиллах

Уламжлал болон зохион байгуулдаг ажлууд:

 • Оюутны байрны нэгдсэн бүртгэл
 • ШУТИС-ийн Оюутны 4 байрны дундах Дэвжээ ” тэмцээн
 • ШУТИС-ийн Оюутны 4 байрны дундах “ Илтгэл ”-ийн тэмцээн
 • ШУТИС-ийн Оюутны 4 байрны дундах спортын “ Олон төрөлт ” тэмцээн
 • Оюутны 4 байрны хяналт, шалгалт
 • Эрүүл зөв хооллолтын сургалт семниар
 • Харилцаа ёс зүйн сургалт

Хамт олон :

 • Менежер – ҮТС-ийн  4-р курсын оюутан Л.Болормаа 
 • Оюутны I  байрны дарга- Б.Ганбаяр
 • Оюутны III байрны дарга- Ц.Төгөлдөр
 • Оюутны IV байрны дарга- Б.Саранчимэг
 • Оюутны V байрны дарга- Б.Аръяа