ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

"Хөгжлийн Ирээдүй" Клуб

 

"ХӨГЖЛИЙН ИРЭЭДҮЙ" клуб

Дарга: Н.Буянбадрах

Эрхэм зорилго: Олон улсын уул уурхайн боловсрол, мэдээллийн төв болох

Зорилго: Оюутнуудын мэдлэг боловсролд хувь нэмэр оруулах

Тогтмол үйл ажиллагаа :

  • “Англи хэлний дүрмийн хичээл” клубын гишүүн Мөнхцолмон явуулж байна
  • Ярианы англи хэл “Crazy monkey” speaking club-тай хамтран 7 хоног бүр хичээллэж байна
  • Гитар сонирхлын групп Клубын гишүүн Эрдэнэмөнх хариуцан хичээллэж байна
  • Диплом хамтдаа бичье... судалгааны групп УЗ-н гишүүн Шижиртуяа хариуцан үйл ажиллагаа явуулж байна
  • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл бичих арга зүй... шинэ гишүүдэд хандсан сургалт

2012 оны 11-р сарын 6 наас УУИС-ийн оюутануудад УУ-н мэргэжлийн "Micromine", "Pitram" программын сургалтуудыг сургуулийн захиргаатай хамтран зохион байгуулж байна. Уг сургалтанд клубын гишүүн 8 оюутан хамрагдаж байна. Мөн УУ-н talpacпрограммын сургалт явуулахаар бүртгэл авч байна.

 

Холбоо барих утас: 88377756