ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

"Амьдрах ухаан" клуб

 

Логистик-Тээврийн удирдлагын менежментийн 

 профессорын багийн дэргэдэх  "АМЬДРАХ УХААН"  клуб

Гол зорилго нь: Бүтээлч сэтгэлгээг бусдад буй болгон төлөвшүүлэхэд оршино.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

    Олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа явуулна. Жишээлбэл: Сургуулийн ойр орчимд ногоон орчин бий болгох уриан дор мод тарих, мөн оюутнуудыг цэцэг тарих ажилд ихээр хамруулж байна гэх мэтчилэн олон олон үйл ажиллагаа явуулдаг.