ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

“IB” Биотехнологийн Клуб

“IB” биотехнологийн клуб

Клубын зорилго:

Биотехнологи мэргэжил нь Монгол улсад эрэлт хэрэгцээтэй мэргэжлийн нэг байгаатай холбогдуулан тус мэргэжилээр суралцаж буй оюутан залуусын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.


Клубын тухай мэдээ мэдээллийг цаг тухайд нь оюутнуудад хүргэх үүднээс тэдний их ашигладаг Facebook хуудаснаа клубийн  facebook group, page-г үүсгэсэн.
ХИБС-н оюутнуудыг  болон клубд орох сонирхолтой хүмүүсийг add хийсэн (хийх) ба 2admin-тай.
https://www.facebook.com/groups/166247200181142/169284763210719/?ref=notif¬if_t=group_comment_reply

Холбоо барих утас:88166633