ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

"Speaking" клуб

 

"Speaking club" хэлний сургалтын клуб

Эрхэм зорилго: 

ШУТИС-ийн  нийт оюутан залууст ярианы Англи, Герман, Япон, Хятад, Солонгос гэсэн хэлнүүдийг анхан шатнаас нь зааж сурган анхан шатны хэлний мэдлэгүүдийг олгох.

Мөн авьяастай, сайн сурагчидаа тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдуулах зорилготой.

Шинэлэг тал:

  • Хичээл 1 сар эрчимтэй орох 
  • Цаашдаа сургалтийн төвд суралцах эрхийн бичиг  суралцагчддаа өгдөг  болсон
  • Мэрэгжлийн багшаар хичээл заалгаж байга
  • Сертификат өгж байгаа