ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

“Must-Оюуны Эрэл” Клуб

 

“Must-Оюуны Эрэл” клуб
 НТС-ийн харъяа /

Дарга: С. Золзаяа

Эрхэм зорилго: ШУТИС-ийн салбар бүрийн оюутан залуучуудыг ёс суртахууны өндөр боловсролтой удирдагч болгоход бэлтгэх. 

Анх 2011 оны 9 сард байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. 

Үнэт зүйлс : 

  • Илүү өндөр зорилгын төлөө амьдрах 
  • Эзний ухамсартай байх 
  • Багаар ажилллах 
  • Агуу хүсэл мөрөөдөлтэй байх 

Уриа: 

  • There is no such thing as number two, only number one 

Нийт гишүүд: Одоогоор клуб  нийт 30 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна