ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

“Залуу Инженер” Клуб

 

“Залуу Инженер” эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ашиглалтын инженермэргэжлийн клуб

/ЭХИС-ийн харъяа/

Дарга: Н.Буянбадрах

 ЭХИС-ийн хэмжээнд анхны клубуудын нэгд тооцогдох бөгөөд мэргэжлийн клуб гэсэн тодотголтой Монголын Эмнэлгийн Инженерүүдийн Нийгэмлэгийн дэргэдэх Залуу Инженер клуб гэж байгуулагдсан. Өөрийн мэргэжлийн оюутнуудад мэргэжлийнх талаар таниулах.