ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

ШУТИС-ийн Оюутны Холбооны Үе Үеийн Урирдлагууд

 

 

Тэргүүн 

 

Дэд тэргүүн 

 

Он 

 

Овог нэр 

Сургууль 

Овог нэр 

Сургууль 

 

1

Ж.Алтангэрэл 

ХИБС

Ц.Энхтүвшин 

УУИС

1997-1999

2

Ц.Энхтүвшин 

УУИС

М.Зулзаяа 

ҮТДС

2001-2002

3

М.Зулзаяа 

ҮТДС

Н.Намнансүрэн 

МС

2002-2003

 

 

 

Н.Жүрмэндорж 

БИАС

 

4

Н.Жүрмэддорж 

БИАС

Б.Пүрэвсүрэн 

ЭХИС 

2003-2004

5

Б.Болор-Эрдэнэ 

КТМС

Н.Энхболд 

УУИС

2004-2005

6

Н.Баярцогт 

БИАС

-

-

2005-2006

7

Б.Уянга 

ГГТС

П.Ариунболд 

УУИС

2005-2006

8

М.Далайцэрэн 

БИАС

Т.Батцогт 

УУИС

2006-2008

9

Б.Болдсүрэн 

БИАС 

Б.Мөнх-Эрдэнэ 

МИС 

2008-2009

10

Б.Мөнх-Эрдэнэ 

МИС

Д.Буянтогтох 

ХБС 

2009-2010

11

Б.Баярбилэг 

ЭХИС 

Б.Мөнхбилэг 

УУИС 

2010-2011

12

Б.Сайнсанаа 

ЭХИС 

Б.Баярцэцэг 

НТС

2011-2012

13

Б.Мягмардорж

УУИС

Э.Өлзийхутаг

УУИС

2012-2013

14 А.Төгсбаяр УУИС О.Батчулуун
НТС
2013-

ШУТИС-ийн Оюутны Холбооны Тэргүүлэгчид нь нийт 26 гишүүнтэй бөгөөд зөвлөлийг Оюутны Холбооны тэргүүн даргалдаг. Оюутны Холбооны тэргүүн нь ШУТИС-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн ба энэ нь нийт оюутны төлөөллийн үүргийг гүйцэтгэж байна. Одоогоор ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь Гүйцэтгэх хорооны 6 алба, бүрэлдэхүүн 10 сургуулийн Оюутны зөвлөл гэсэн салбар нэгжтэйгээр 38000 мянга орчим оюутанд нийгмийн бүхий л салбар, нэгж, чиглэл, давхарга руу хандсан хүмүүнлэг бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь 2006 онд дэргэдээ Клубүүдийн Нэгдсэн Зөвлөлийг байгуулсан. Клубүүдийн Нэгдсэн Зөвлөлийг Оюутны Холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга даргалдаг.