ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулиин "Спортийн их наадам"-ийн хуваарь

Нийтлэгдсэн: 2016-11-04 18:25:24

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулиин "Спортын их наадам"-ийн хуваарь

11 сарын 7-12ны хоорондох өдрүүдэд "Волейбол"-ын тэмцээн

Хаана: ШУТИС-ийн II-Байр-ны спорт зааланд

11 сарын 12ны өдөр "Шатар" болон "Ширээны теннис"-ны тэмцээн

Хаана: ШУТИС-ийн салбар сургууль болох Бизнесийн удирдлага Хүмүүнлэгийн Сургууль дээр

11 сарын 13ны өдөр "Үндэсний бөх"-ын тэмцээн

Хаана: ШУТИС-ийн салбар сургууль болох Бизнесийн удирдлага Хүмүүнлэгийн Сургууль дээр

11 сарын 13-18ны хоорондох өдрүүдэд "Сагсан бөмбөг"-ийн тэмцээн

Хаана: ШУТИС-ийн II-Байр-ны спорт зааланд

11 сарын 17ны өдөр "Эрдэм Шинжилгээний Хурал"

Хаана: ШУТИС-ийн салбар сургууль болох Бизнесийн удирдлага Хүмүүнлэгийн Сургууль дээр