ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулиин "Спортын их наадам"-ийн "Сагсан бөмбөг" болон "Гар бөмбөг"-ийн багийн бүсүүд

Нийтлэгдсэн: 2016-11-04 19:10:36

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулиин "Спортын их наадам"-ийн "Сагсан бөмбөг" болон "Гар бөмбөг"-ийн багийн бүсүүд

 

"Сагсан бөмбөг"-ийн бүсүүд

Эрэгтэй

A1-ЭХС

B1-БАС

C1-ГХИ

A2-БУХС

B2-ГУУС

C2-МеХТС

A3-МХТС

B3-ХШУС

C3-ДаТС

A4-ҮТС

B4-ЭрТС

 

Эмэгтэй

А1- ХШУС

В1- ГУУС

С1- МХТС

А2- БАС

В2- МеХТС

С2- ҮТС

А3- ЭХС

В3- ГХИ

С3- БУХС


"Гар бөмбөг"-ийн бүсүүд


Эрэгтэй

A1- ҮТС

B1- ХШУС

C1- ЭХС

A2- MеХТС

B2- ЭрТС

C2- ГУУС

A3- МХТС

B3- БАС  

C3- БУХС

Эмэгтэй

А1- ХШУС

В1- ЭХС

 

А2- ГУУС

В2- БАС

 

А3- БУХС

В3- МХТС

 

А4- ҮТС

В4- МеХТС