ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн “Спортын их наадам“-ийн Волейболын тэмцээний тоглолтын онооны харьцаа

Нийтлэгдсэн: 2016-11-14 21:00:16