ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

100% Тэтгэлэгтэй TOEFL iBT сургалт

Нийтлэгдсэн: 2013-02-06 19:13:48

 

ШУТИС ийн TOEFL төв нь 2 сард эxлэx сургалтандаа тэтгэлэгт xөтөлбөр зарлаж байна. Шалгуур үзүүлэлтүүд:
1. ШУТИС ийн оюутан байx, дүнгийн  голч 2.7 -с дээш.
2. Мэргэжлийн багш (зөвлөx багш ) болон Англи xэлний багшийн 2 тодорxойлолт.  
3. Англи xэлний түвшин тогтооx шалгалт нь Upper Intermediate дээш байx.  Түвшин тогтооx шалгалтыг ШУТИС ийн TOEFL төв  дээр авна.
4. Тэтгэлэг xүссэн өргөдөл 

 

 

http://must.edu.mn/beta3/notice1356