ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

ШУТИС-ИЙН СПОРТЫН ИХ НААДМЫН САГСАН БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭНИЙ ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ

Нийтлэгдсэн: 2016-11-07 13:00:58