ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Нийт оюутнуудын анхааралд!

Нийтлэгдсэн: 2013-02-20 01:02:01

Ректорын зөвлөлийн 2013.02.19-ний өдрийн шийдвэрээр 2012/13 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын бакалавр, магистрын хичээлийн нэгдсэн хуанлид өөрчлөлт оруулан, нийтээр амрах баяр соёлын өдрүүдэд тасарсан хичээлийг хуваарийн дагуу нөхөн орох болсон.

 

Хичээлийн нэгдсэн хуанлийн өөрчлөлт болон хичээл нөхөн орох хуваарьтай танилцан, бакалавр, магистрын сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөн ажиллахыг хүсье.

 

Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газар

Магистрантур, докторантурын алба

 

1. Бакалаврын сургалтын нэгдсэн хуанли

2. Магистрын сургалтын нэгдсэн хуанли