ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Хайчилбар сонирхдог оюутан залуусыг урьж байна

Нийтлэгдсэн: 2013-03-13 22:45:15

Хайчилбар сонирхдог оюутан залуусыг "Хайчилбарын дугуйлан" -д урьж байна.

Бүртгэлийг : ҮТДС-н Оюутны зөвлөлийн өрөөнд

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:99636475; 95347247