ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

“Movie talk” хэлэлцүүлгийн хүрээнд зохион байгуулгадаж буй “Кино урлаг Дэлхийг аварна” өдөрлөгийн удирдамж

Нийтлэгдсэн: 2013-03-19 20:57:19

Батлав:

Оюутны Холбооны дэд тэргүүн

Клубүүдийн нэгдсэн зөвлөлийн дарга                                                       Э.Өлзийхутаг

 

 

 

“Movie  talk” хэлэлцүүлгийн хүрээнд зохион байгуулгадаж буй

 “Кино урлаг Дэлхийг аварна” өдөрлөгийн удирдамж

 

Нэг. Зорилго: Оюутнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, кино боловсрол олгох мөн киногоор дамжуулан эх дэлхийгээ хайрлах сэтгэлийг төрүүлэхэд оршино.

Хоёр. Хэзээ: 2013 оны 3 сарын 25-ны өдрийн 1230  минутанд

Гурав. Хаана: ШУТИС-ийн хичээлийн 1-р байрны Хурлын танхимд

Дөрөв. Зохион байгуулагч: ШУТИС-ОХ Хүний Нөөц Менежментийн Албаны дэргэдэх MUST SEA кино клуб, НҮБ-ийн Залуучуудын Зөвлөх Хороо

Үйл ажиллагаанд:  

  1. Үзвэрийн цаг (Wall-E)
  2. ШУТИС-БИАС ахлах багш магистер багш Ж.Мөнхцэцэг лекц тавина.
  3. Сэтгэгдэл хуваалцах
  4. Уран бүтээлч Мөхцэцэгийн танилцуулга  
  5. Бүтээлийн цаг
  6. Хаалт

 

 

 

 

 

 

 

Удирдамж гаргасан

“MUST SEA” кино клубийн дарга                                                             М.Мөнхтогтоо