ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

“Амьдрах ухаан-Амжилтын хөтөч” сургалт

Нийтлэгдсэн: 2013-03-29 20:54:17

“Амьдрах ухаан-Амжилтын хөтөчсургалт

 

Монгол Улсын Засгийн газар, Хувь хүний хөгжлийн институт хамтран “Амьдрах ухаан, амьдралын хөтөч" хөтөлбөрийн хүрээнд их, дээд сургуулийн оюутан залууст "Амьдрах ухаан, амжилтын хөтөч" сургалтыг явуулж эхлээд байна.

Уг "Амьдрах ухаан, амжилтын хөтөч" сургалтыг ШУТИС-ийн оюутан залууст явуулах гэж байгаа тул Та бүхнийг идэвхитэй оролцохыг хүсье!

Хуваарь:

2013 оны 4 дүгээр сарын 2-ны 13:00 цагт

КТМС-ийн Хурлын заал /127 тоот/

2013 оны 4 дүгээр сарын 3-ны 15:00 цагт

МХТС-ийн Хурлын заал /225 тоот/

2013 оны 4 дүгээр сарын 4-ний 13:00 цагт

ШУТИС-ийн Төв байр, Хурлын заал /БИАС, НТС, МТС/

2013 оны 4 дүгээр сарын 5-ны 13:00 цагт

МИС-ийн Хурлын заал

2013 оны 4 дүгээр сарын 8-ны 14:30 цагт

ШУТИС-ийн Төв байр, Хурлын заал /ЭХИС, ХБС/

2013 оны 4 дүгээр сарын 11-ний 14:30 цагт

ШУТИС-ийн Төв байр, Хурлын заал /УУИС, МС/

2013 оны 4 дүгээр сарын 12-ны 14:30 цагт

ШУТИС-ийн Төв байр, Хурлын заал /ГГТС, ҮТДС, ХИБС/

 

ШУТИС-ийн Оюутны хөгжил, үйлчилгээний алба

Холбоо барих утасны дугаар 324590-1035, 99958707