ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

ШУТИС-ийн оюутан залуус та бүхнийг “Хүний нөөцийн менежмент, маркетинг”-ийн цогц сургалт семинарт урьж байна.

Нийтлэгдсэн: 2013-04-01 21:09:36

 

 

ШУТИС-ийн оюутан залуус та бүхнийг “Хүний нөөцийн менежмент, маркетинг”-ийн цогц сургалт семинарт урьж байна.

 

 

 Зорилго: Оюутнуудад хүний нөөцийн менежмент, маркетингийн талаар мэдлэг олгох, зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагаануудыг улам чанаржуулахад оршино.                                                                                                                   

 

Хаана: ШУТИС-ийн хичээлийн 1-р байрны 302 тоотод

 

Хэзээ: 2013 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 11:00 цагт

 

 Хамрах хүрээ: ШУТИС-ийн нийт оюутан

 

Хариуцан зохион байгуулагч: ШУТИС-ОХҮА, ОХ-Хүний Нөөц, Менежментийн  Алба

 

Хөтөлбөр

1100 – 1110 Нээлт:

/ХНМАлбаны менежер О.Нямдаваа/

 

1110 – 1210 Лекц:

Хүний нөөцийн институцийн захирал Д.Бартанбаатар

Сэдэв: “Хүний нөөцийн менежмент”

 

1210 – 1230 Хөгжөөнт тэмцээн

 

1230 – 1330 Лекц:

Монголын үндэсний агентлагийн захирал Б.Түвшинтөгс

Сэдэв: “Маркетинг”

 

1330 – 1350 Үдийн цай

 

1350 – 1400 Хаалт:

/ХНМАлбаны менежер О.Нямдаваа/