ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Та уншихыг хүссэн номоо 5сарын 1 нд ШУТИС-ийн Хаврын номын баяраар 30 хувийн хямдралтайгаар худалдан аваарай

Нийтлэгдсэн: 2013-04-27 16:11:09

Хамгийн өндөр хүүтэй хөрөнгө оруулалт бол оюуны хөрөнгө оруулалт юм.