ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

2012-2013 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын шалгалтын өрөөний хуваарь (МАГИСТР)

Нийтлэгдсэн: 2013-05-21 17:51:41

2012-2013 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын шалгалтын өрөөний хуваарь (МАГИСТР) татаж авч үзнэ үү