ШУТИС-ийн Оюутны Холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, оюутнуудыг хөгжүүлэх, нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, гишүүддээ үйлчилсэн шашины бус, ашгийн бус оюутны өөрийн удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Зарлал

Зарлал
(2013-09-25)
Элсэлт-2013
(2013-07-04)
Ажлын зар
(2013-06-14)
Ажлын зар
(2013-06-06)
ENGLISH CAMP
(2013-05-30)
Оюуны олимп
(2013-04-26)